Doelstelling prestatiegerichte lopers en prestatielopers

Prestatiegerichte lopers zijn de snelle lopers van AV Hylas die door privé of zakelijke verplichtingen niet als competitielopers worden aangemerkt en onder bijzondere verplichtingen willen trainen om op zo snel mogelijk zo goed mogelijk te kunnen hardlopen hun favoriete afstanden op de weg of in de natuur.

Dit vindt zijn uitwerking in groepstrainingen op de dinsdag- en donderdagavond op de baan en anderzijds in meer individuele begeleiding voor geselecteerde prestatielopers.

Uitwerking
De prestatiegerichte lopers worden begeleid door trainingsadviezen (niet persé afkomstig van de hylas trainers) in de vorm van het gepubliceerde jaarplan, de hierop gebaseerde maandelijks per mail toegestuurde trainingsschema’s en voor zover zij daar toestemming voor gegeven hebben de hier van afgeleide wekelijks toegestuurde nadere instructies met verwachte looptijden voor de intervaltraiiningen op de baan. Voor lopers die in de zomermaanden voor snelheid aan baanwedstrijden willen meedoen, is voor deze periode een apart deelplan in het jaarplan beschikbaar. Bij het opstellen van de jaar- en deelplannen worden de door de KNAU geformuleerde trainingsprincipes gehanteerd zodat naar vooraf gesproken piekmomenten wordt getraind.
Speciaal te noemen is dat bij de trainingen en de wedstrijden van de prestatielopers de grenzen verkend worden, lopers durf tonen en het accepteren dat die overschreden kunnen worden om die grens te leren kennen.

Bij blessureleed worden persoonlijke aandacht en adviezen gegeven. Vanzelfsprekend zijn deze beperkt tot het gebied waar de trainers voor zijn opgeleid. Omdat de grenzen van het kunnen wordt opgezocht, is er ook hierop gerichte aandacht voor de risico's van blessure en behandeling hiervan.

De kerngroep prestatielopers wordt bepaald door het aantal beschikbare lopers die voldoende prestatiegericht zijn én de trainerscapaciteit. Hiervoor vindt een selectie op prestatiegerichtheid plaats. De prestatiegerichtheid betekent dat prestatielopers eigen realistische resultaatgerichte afspraken met de trainer maken en deze binnen afgesproken grenzen nakomen. Hiernaast kunnen voor de prestatielopers in een meerjarenperspectief zo nodig eigen cyclusplannen voor bijvoorbeeld halve of hele marathons worden opgesteld als basis voor eigen trainingsschema’s en trainingsprogramma’s.

De individuele trainingsondersteuning komt tot uiting in de trainers/coach activiteiten: inventarisatie, afspraken maken, individuele planvorming, het individueel volgen van de voortgang in het prestatielogboek, analyseren en evalueren van de prestaties.