Statuten, gedragscode en regelementen

Zoals voor iedere vereniging is het ook voor Hylas belangrijk om transparant te zijn naar de leden toe over hoe het bestuur, maar ook de leden zich hebben te gedragen. Dit is vastgelegd in de statuten, gedragscode en regelementen van onze vereniging. Zo weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt en kunnen we verantwoording afleggen over ons handelen. Hylas wil een sociale, open vereniging zijn.  Zonder goede afspraken gaat dat niet.

Statuten na wijziging 2022

Gedragscode Hylas

Huishoudelijk regelement

Baanregels

Alcoholregels voor de barmedewerkers

 

Downloads: