Jaarplan prestatielopers

Het jaarplan op de site voor de prestatielopers is het overzicht van trainingsaccenten gedurende het kalenderjaar wat betreft verwachte trainingsarbeid, testmomenten en wedstrijden.

Het jaarplan voor prestatielopers gaat uit van de richtlijnen die de Atletiekunie heeft opgesteld. Het is dus gebaseerd op de trainingsprincipes van de Atletiekunie en richt zich op mentale, cognitieve en fysiologische factoren die de loopprestaties beïnvloeden. 

Dit jaarplan is in 2021 alleen geschreven voor lopers die zich op niet-baan wedstrijden richten tot de halve marathon. Voor marathonlopers worden in persoonlijk overleg meer op de specifieke marathon en de loper gerichte schema's apart opgesteld.

De basis zijn doelstellingen. De weg naar deze doelen, de omvang en intensiteit van de trainingen, zijn grafisch weergegeven en aangevuld met een toelichting. Het plan is een plan. Niet alles ligt vast, ook niet alles is van tevoren te voorspellen. Het programma kan daarom tussentijds worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan wedstrijden die nog worden toegevoegd.

NB Als gevolg van de coronamaatregelen is het plan gedurende 2021 verschillende keren aangepast. In de eerste helft van het jaar konden alleen de door het trainersteam van de prestatielopers alternatieve fictieve of reële trainingswedstrijden worden ingezet in de vorm van Kanaallopen in stramien van Drieluiken zoals dat was aangevangen in begin 2020. Vanaf oktober hebben er eindelijk weer wedstrijden plaats gevonden. Het jaarplan is daarvoor weer genormaliseerd.

Downloads: