Jaarplan prestatielopers

Het jaarplan voor de prestatielopers is het overzicht van trainingsaccenten gedurende het kalenderjaar. Het is een grafische weergave van de verwachte prestaties.

Het jaarplan voor prestatielopers gaat uit van de richtlijnen die de Atletiekunie heeft opgesteld. Het is dus gebaseerd op de trainingsprincipes van de Atletiekunie en richt zich op mentale, cognitieve en fysiologische factoren die de loopprestaties beïnvloeden. 

De basis zijn doelstellingen. De weg naar deze doelen, de omvang en intensiteit van de trainingen, zijn grafisch weergegeven en aangevuld met een toelichting. Het plan is een plan. Niet alles ligt vast, ook niet alles is van tevoren te voorspellen. Het programma kan daarom tussentijds worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan wedstrijden die nog worden toegevoegd.

NB Als gevolg van de coronamaatregelen is het plan aangepast.

Downloads: