Jaarplan prestatielopers

De hier gepubliceerde jaarplannen voor de prestatielopers geven het overzicht weer van trainingsaccenten gedurende het kalenderjaar wat betreft verwachte trainingsarbeid, testmomenten en wedstrijden.

De jaarplannen voor prestatielopers gaan uit van de richtlijnen die de Atletiekunie heeft opgesteld. Ze zijn daardoor gebaseerd op de trainingsprincipes van de Atletiekunie en richten zich op mentale, cognitieve en fysiologische factoren die de loopprestaties beïnvloeden. 

De jaarplannen voor 2024 zijn alleen geschreven voor lopers die zich op niet-baan wedstrijden richten. Een plan voor de grote groep vanaf de 5 kilometer tot ongeveer de 30 km-ers en een plan voor de grotere afstanden tot en met de ultralopers. De eerste met het accent op de Cityrun Alkmaar, D2D, &H en Egmond en Schoorl en de 2de op de marathons van Rotterdam en Amsterdam. Afhankelijk van het commitment kunnen in overleg met de trainers eigen schema's voor groepsgewijze deelname aan andere marathons of op de loper afgestemde schema's worden opgesteld en voorbereiding en deelname worden begeleid.

De basis van de plannen zijn doelstellingen. De plannen zelf zijn grafisch weergegeven met een ondersteunende tabel van de doelen en mogelijke subdoelen. De grafische weergave van de omvang en de intensiteit van de trainingen geven met de toelichting de kern van de strategie weer naar deze doelen. Het plan is een plan. Niet alles ligt vast, ook niet alles is van tevoren te voorspellen. Het programma kan daarom tussentijds worden aangepast.

Downloads: