Jaarplan prestatielopers

Het jaarplan op de site voor de prestatielopers is het overzicht van trainingsaccenten gedurende het kalenderjaar wat betreft verwachte trainingsarbeid, testmomenten en wedstrijden.

Het jaarplan voor prestatielopers gaat uit van de richtlijnen die de Atletiekunie heeft opgesteld. Het is dus gebaseerd op de trainingsprincipes van de Atletiekunie en richt zich op mentale, cognitieve en fysiologische factoren die de loopprestaties beïnvloeden. 

Dit jaarplan is in 2023 alleen geschreven voor lopers die zich op niet-baan wedstrijden richten vanaf de 5 kilometer tot en met de ultralopers met het accent op de halve en de hele marathon. In commitment kunnen in persoonlijk overleg meer op de loper gerichte schema's apart opgesteld.

De basis zijn doelstellingen. De weg naar deze doelen, de omvang en intensiteit van de trainingen, zijn grafisch weergegeven en aangevuld met een toelichting. Het plan is een plan. Niet alles ligt vast, ook niet alles is van tevoren te voorspellen. Het programma kan daarom tussentijds worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan wedstrijden die nog worden toegevoegd.

Downloads: