Prestatielopers

Prestatielopers stellen hardlopen op de weg, in de duinen en op de baan voorop. De focus is gericht op afstanden vanaf 5 kilometers, het accent op de halve of hele tot en met de ultralopen. Doel kan zijn om zo snel mogelijk te worden op je langere favoriete afstanden. Ook kan het doel zijn om je afstand flink te vergroten, misschien om een marathon te lopen voor het eerst op snelheid of om door een grens heen te komen. Of je wilt technisch zo goed mogelijk hardlopen en werkt aan de optimale combinatie van snelheid, duurvermogen en techniek. Prestatielopers hebben er plezier in om hun persoonlijke records te verbeteren, willen en durven daarbij de grenzen te verkennen. Wedstrijden en hardloopevenementen zijn voor hen een must.

Proeftrainingen aanvragen:
Ook voor deze trainingen kunnen een drietal gratis proeftrainingen op de baan gevolgd worden om een indruk te krijgen of de training aan de verwachting voldoet. Je kunt hiervoor een mail sturen naar het introductieteam van Hylas op dit mailadres: nieuweleden@avhylas.nl

In alle gevallen is het uitgangspunt voor prestatielopers dat er goede afspraken met de trainers worden gemaakt over doelen en de weg daar naar toe. De planning en randvoorwaarden leiden tot optimalisatie van de trainingsarbeid. Het kan er toe leiden dat de coaching voor een prestatieloper is een individueler karakter krijgt, met meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid van de loper. Wij richten ons ook op het groepsgewijs intensief deelnemen aan door meerdere lopers gewenste wedstrijden zoals de bekendere 10 km tot en met marathonwedstrijden en ultralopen.

TrainingsarbeidDe trainingsarbeid van de prestatielopers bestaat uit zelfstandige of onderling afgesproken duurlopen en één of twee prestatiegerichte intervaltrainingen per week. De lopers zorgen zelf voor een warming-up. 

Toegang tot de prestatielooptrainingenHardlopers kunnen meedoen met een prestatielooptraining onder voorwaarde dat zij gemotiveerd zijn om het programma van de training zo optimaal mogelijk uit te voeren en daarbij hun grenzen te verkennen. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met privé- en zakelijke verplichtingen die invloed hebben op het niveau en frequentie van deelname aan de trainingen en wedstrijden.

TrainingsaanbodHet trainingsaanbod wordt verzorgd door gediplomeerde prestatielooptrainers (ALT4). De trainers werken met een jaarplan.  Op dit jaarplan is differentiatie mogelijk in de vorm van cyclusplannen in een meerjarenperspectief. Uitgangspunt hierbij is dat trainingsafspraken ook worden nagekomen. Een beperkte groep lopers krijgt individuele coaching.