Prestatielopers

Prestatielopers zijn prestatiegerichte hardlopers. Bijvoorbeeld om zo snel mogelijk te worden op je favoriete afstanden. Ook kan het doel zijn om je afstand flink te vergroten, misschien om een marathon te lopen. Of je wilt technisch zo goed mogelijk hardlopen en werkt aan de optimale combinatie van snelheid, duurvermogen en techniek. Prestatielopers hebben er plezier in om hun persoonlijke records te verbeteren. Wedstrijden en hardloopevenementen zijn voor hen een must.

In alle gevallen is het uitgangspunt voor prestatielopers dat er goede afspraken met de trainer worden gemaakt over doelen. De planning en randvoorwaarden leiden tot optimalisatie van de trainingsarbeid. De training van een prestatieloper is een meer individuele coaching, met meer eigen verantwoordelijkheid van de loper.

Trainingsarbeid
De trainingsarbeid van de prestatielopers bestaat uit zelfstandige duurlopen en één of twee prestatiegerichte intervaltrainingen per week. De lopers zorgen zelf voor een warming-up. 

Toegang tot de prestatielooptrainingen
Hardlopers mogen meedoen met een prestatielooptraining onder voorwaarde dat zij gemotiveerd zijn om het kernprogramma van de training zo optimaal mogelijk uit te voeren. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met privé- en zakelijke verplichtingen die invloed hebben op het niveau en frequentie van deelname aan de competitie.

Trainingsaanbod
Het trainingsaanbod wordt verzorgd door gediplomeerde prestatielooptrainers (LT4). De trainers werken met een jaarplan.  In dit jaarplan is differentiatie mogelijk. Uitgangspunt hierbij is dat trainingsafspraken ook worden nagekomen. Een beperkte groep lopers krijgt individuele coaching.