Indeling categorieën

Leeftijdsindeling 2021

Deze indeling is met ingang van 1 november 2020 van kracht. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.

 

Leeftijd Categorie
2014 of jonger Mini pupillen
2013 Pupillen C
2012 Pupillen B
2011 Pupillen A1
2010 Pupillen A2
2009 Junioren D1
2008 Junioren D2
2007 Junioren C1
2006 Junioren C2
2005 Junioren B1
2004 Junioren B2
2003 Junioren A1
2002 Junioren A2
2001 Senioren 2001 en eerder
1986 Masters 1986 en eerder
 
 
Mastersleeftijden
 
In afwijking van de door IAAF vastgestelde regel voor de mastersleeftijd (geboortejaar) heeft de WMA in overleg met de IAAF, in haar vergadering van augustus 1985 te Rome besloten de oude regel te handhaven. Dat wil zeggen, men wordt ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswed­strijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. De Atletiekunie heeft in overleg met de masterscommissie besloten de door de WAVA/IAAF vastgestelde regel over te nemen. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatie artikel 302 van het wedstrijdreglement.
 
Onderverdeling masters:
 
Vrouwen:   35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen :   35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.