Doelstelling prestatiegerichte lopers en prestatielopers

Prestatiegerichte lopers zijn de snelle lopers van AV Hylas die door privé of zakelijke verplichtingen niet als competitielopers worden aangemerkt en onder bijzondere verplichtingen willen trainen om zo goed mogelijk te kunnen hardlopen. Dit vindt zijn uitwerking in groepstrainingen op de dinsdag- en donderdagavond op de baan en anderzijds in individuele begeleiding voor geselecteerde prestatielopers.

Uitwerking
De prestatiegerichte lopers worden begeleid door trainingsadviezen in de vorm van het gepubliceerde jaarplan, de hierop gebaseerde maandelijks per mail toegestuurde trainingsschema’s en voor zover zij daar toestemming voor gegeven hebben de hier van afgeleide wekelijks toegestuurde nadere instructies met verwachte looptijden. Voor lopers die in de zomermaanden voor snelheid aan baanwedstrijden willen meedoen, is voor deze periode een apart deelplan in het jaarplan opgenomen. Bij het opstellen van de jaar- en deelplannen worden de door de KNAU geformuleerde trainingsprincipes gehanteerd zodat naar vooraf gesproken piekmomenten wordt getraind.

Bij blessureleed worden persoonlijke aandacht en adviezen gegeven.

De kerngroep prestatielopers wordt bepaald door het aantal beschikbare lopers die voldoende prestatiegericht zijn én de trainerscapaciteit. Hiervoor vindt een selectie op prestatiegerichtheid plaats. De prestatiegerichtheid betekent dat prestatielopers eigen realistische resultaatgerichte afspraken met de trainer maken en deze binnen afgesproken grenzen nakomen. Hiernaast kunnen voor de prestatielopers in een meerjarenperspectief zo nodig eigen cyclusplannen voor bijvoorbeeld halve of hele marathons, duatlons en triatlons worden opgesteld als basis voor eigen trainingsschema’s en trainingsprogramma’s.

De individuele trainingsondersteuning komt tot uiting in de trainers/coach activiteiten: inventarisatie, afspraken maken, individuele planvorming, het individueel volgen van de voortgang in het prestatielogboek, analyseren en evalueren van de prestaties.

Doelstelling prestatielopers Overzicht