Bericht van onze vertrouwenspersoon

Weer heerlijk in de duinen gelopen zaterdag. Eindelijk is alles weer bijna normaal. Corona op zijn retour. Weer lekker sporten; ook bij Hylas.

Veilig sporten liefst. Niet alleen fysiek maar ook sociaal. En dat is prima geregeld bij Hylas. Er zijn gedragsregels en er is een vertrouwenspersoon en op de achtergrond is er de Atletiek Unie met allerlei informatie (en ondersteuning voor verenigingen. Kennis en kunde- Centrum veilige sport Nederland)

Als vertrouwenspersoon heb ik weinig vragen gekregen de afgelopen jaren. Dat lijkt mooi; missie geslaagd!

We hebben echter de afgelopen tijd gezien dat dat niet altijd betekent dat er geen ongewenst gedrag is. Wat grensoverschrijdend gedrag is en hoe we omgaan met dat gedrag, is een kwestie van waar je daarin met elkaar aan gewend bent geraakt. Of wat je niet normaal vindt maar wat niet besproken kan worden omdat je of niet gehoord wordt of omdat de consequenties ervan te groot lijken.

Steeds geldt: het gaat niet over wat er op papier staat maar wat je doet. Veiligheid bij Hylas maak je met elkaar. Met het bestuur dat het onderwerp  serieus neemt. Met bestuursleden, trainers, vrijwilligers en leden die scherp zijn op gedrag van anderen dat mogelijk aanleiding kan geven tot een onveilig gevoel. Met  bestuursleden, trainers, leden en vrijwilligers die hun eigen gedrag onder de loep nemen. En met bestuursleden, trainers, leden en vrijwilligers die bij vragen mij als vertrouwenspersoon advies en hulp vragen bij het vinden van een aanpak of oplossing.

Niet er bij staan en wegkijken maar er bij stilstaan en doen.
Spreek erover of neem contact met me op voor advies. Dat is vrijblijvend en vertrouwelijk. Jij bepaalt of en welke volgende stap je wilt zetten.

Jeannet Kant
0622338407

Nieuws Overzicht