Als vrijwilliger aan de slag? Hoe gaat dat in zijn werk?

Heb je zin om als vrijwilliger bij Hylas aan de gang te gaan of om iets nieuws op te zetten? Daar is ruimte voor! Wil je iets voor de club doen, vast of af en toe? Daar kunnen we wat mee! Hieronder staat een beschrijving van hoe wij dat organiseren.

Voor contact: schrijf  een mail naar de secretaris van onze club.

Ons motto is: vele handen maken licht werk.

Kort gezegd is dit onze aanpak:

  • Met ons allen maken we een overzicht van bestaande vrijwilligers en door hen uitgevoerde taken en  we vullen dit aan met taken waar we nog niet aan gedacht hebben of waarvoor wij nog vrijwilligers kunnen gebruiken
  • Het vrijwilligerswerk zetten we binnen onze vereniging in het zonnetje. Zonder vrijwilligers kan de club niet draaien.
  • Met wervingsacties brengen we activiteiten onder de aandacht van de leden
  • Potentiële vrijwilligers benaderen wij zo persoonlijk mogelijk
  • We ontwikkelen binnen onze vereniging een duidelijk vrijwilligersbeleid waardoor elke vrijwilliger precies weet waar zij/hij aan toe is.

Kijk dus rond om iets voor de club te doen en combineer dit met je interesses en de vrije tijd die je er voor de club aan wilt besteden. Je bent van harte welkom!

Functies en vacatures Overzicht