Externe partners

Hylas heeft diverse externe partners die haar helpen de sportbeoefening zo optimaal mogelijk aan haar leden te kunnen aanbieden.