Dinsdag- en donderdagavond hardlooptrainingen

Toelichting prestatielopers  op de dinsdag- en donderdagavond training:

De trainingsgroep voor de prestatielopers is een mix van recreanten. Dat kunnen lopers zijn de dinsdag gewoonweg goed uitkomt in hun agenda maar ook lopers die willen doorgroeien naar competitieniveau. Om dit mogelijk te maken zet Hylas hier gediplomeerde trainers op niveau van prestatielopen in. Dat betekent dat wij onder voorwaarden de mogelijkheid aanbieden om lopers een meer individuele coaching te geven wanneer competitie deelname wegens privé of zakelijke verplichtingen niet mogelijk is maar een loper wél dat niveau wil behalen of behouden.

Toelichting competitielopers Lange afstand en Mila ( middellange afstanden) op de dinsdag- en donderdagavond training

De trainingsgroep voor competitie lopers richt zich op resultaten die voor de club van belang zijn voor haar plek in de competitie van de Atletiekunie. Deze lopers zijn daarmee in ieder geval voor een deel verplicht aan de club om de eer van de club hoog te houden. Praktisch betekent het ook dat de training een bepaalde mate van specialisatie inhoudt naar lange afstand of baanwedstrijden.

Vanwege het sterke karakter van de Mila-trainingen naar de formele atletiekonderdelen vallen de Milatrainingen formeel onder de Baanatletiek (zie aldaar).

Rooster Overzicht