CONTRIBUTIE 2023

De contributiebedragen worden per kalenderjaar vastgesteld.

Om de contributie te berekenen voor een kind neem je de leeftijd die het in het huidige kalenderjaar bereikt. In het bedrag van het eerste kwartaal zijn ook de kosten voor het lidmaatschap van de Atletiekunie opgenomen. Dit lidmaatschap is verplicht voor alle leden. Ook bij andere sporten is het lidmaatschap van een nationale sportbond verplicht. De jaarlijkse verhoging is gebaseerd op de CBS prijsindex rubriek 094100 (Diensten m.b.t. recreatie en sport), goedgekeurd door het bestuur op 21 november 2022 en ligt ter vaststelling door de ALV van 2022 in 2023. Bij inschrijving wordt € 20,- eenmalig bij de contributie opgeteld.

AV Hylas T-shirt voor mini-pupillen en pupillen

Bij de contributie is voor deze jeugdgroepen de aanschaf begrepen van een Hylas T-shirt.

Korting tweede en volgende kind

Er wordt een korting gegeven van 20% op het Hylas-deel van de contributie voor het tweede en volgende kind tot en met 19 jaar.

Studentenkorting

Een student-lid is een wedstrijd-lid of recreant die voltijds studeert aan een MBO, HBO of universiteit. Er wordt een korting gegeven van 45% op het Hylas-deel van de contributie. Als bewijs van inschrijving moet ieder jaar een kopie van een geldige collegekaart worden ingeleverd.


Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Meer informatie.

 Overzicht contributiebedragen 2023:

Leeftijd Soort lidmaatschap

Contributie eerste kwartaal

Contributie overige kwartalen Korting tweede en volgende kind Studentenkorting
Mini-pupillen
t/m 7 jaar
Wedstrijdlid 48,50 euro 32,05 euro 5,90 euro  
Pupillen
8 t/m 11 jaar
Wedstrijdlid 65,55 euro 40,20 euro 7,55 euro  
Junioren C+D
12 t/m 15 jaar
Wedstrijdlid 72,05 euro 38,85 euro 7,75 euro  
Junioren A+B
16 t/m 19 jaar
Wedstrijdlid 76,65 euro 43,45 euro 8,70 euro 19,60 euro
Senioren
Vanaf 20 jaar
Wedstrijdlid 91,50 euro 47,35 euro   21,30 euro
Vanaf 20 jaar Recreant 66,15 euro 47,35 euro   21,30 euro