CONTRIBUTIE 2022

De contributiebedragen worden per kalenderjaar vastgesteld.

Om de contributie te berekenen voor een kind neem je de leeftijd die het in het huidige kalenderjaar bereikt. In het bedrag van het eerste kwartaal zijn ook de kosten voor het lidmaatschap van de Atletiekunie opgenomen. Dit lidmaatschap is verplicht voor alle leden. Ook bij andere sporten is het lidmaatschap van een nationale sportbond verplicht. De jaarlijkse verhoging is door de ALV op de oktober 2021 CPI-indexering van 2,2% vastgesteld. Bij inschrijving wordt € 20,- eenmalig bij de contributie opgeteld.

AV Hylas T-shirt voor mini-pupillen en pupillen

Bij de contributie is voor deze jeugdgroepen de aanschaf begrepen van een Hylas T-shirt.

Korting tweede en volgende kind

Er wordt een korting gegeven van 20% op het Hylas-deel van de contributie voor het tweede en volgende kind tot en met 19 jaar.

Studentenkorting

Een studentlid is een wedstrijdlid of recreant die voltijds studeert aan een hogeschool of universiteit. Er wordt een korting gegeven van 45% op het Hylas-deel van de contributie. Als bewijs van inschrijving moet ieder jaar een kopie van een geldige collegekaart worden ingeleverd.

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Meer informatie.

Lidmaatschap Nederlandse Triathlon Bond (NTB)

Hylas staat ook als triathlon-vereniging geregistreerd bij de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Als je vanuit Hylas geregistreerd triatleet wilt zijn, dan kun je dus vanuit Hylas lid worden van de NTB. Hylas factureert je hiervoor de basislidmaatschap ad € 41,75 resp. € 29,75 per kalenderjaar voor volwassenen resp. jonger dan 19 jaar. Een aanvullende atletenlicentie (gratis voor jonger dan 19 jaar) betaal je rechtstreeks aan de NTB. Als recreant kun je ook aan NTB wedstrijden mee doen. Dan moet je voor iedere wedstrijd een aparte daglicentie kopen. Opzegging dien je voor 1 december van het lopende jaar bij de NTB te doen en dient daar  voor die datum te zijn ontvangen.

Overzicht contributiebedragen 2022:

 

Leeftijd Soort lidmaatschap

Contributie eerste kwartaal

Contributie overige kwartalen Korting tweede en volgende kind Studentenkorting
Mini-pupillen
t/m 7 jaar
Wedstrijdlid 47,90 euro 31,65 euro 5,85 euro  
Pupillen
8 t/m 11 jaar
Wedstrijdlid 64,75 euro 39,70 euro 7,45 euro  
Junioren C+D
12 t/m 15 jaar
Wedstrijdlid 71,15 euro 38,35 euro 7,65 euro  
Junioren A+B
16 t/m 19 jaar
Wedstrijdlid 75,70 euro 42,90 euro 8,60 euro 19,30 euro
Senioren
Vanaf 20 jaar
Wedstrijdlid 90,35 euro 46,75 euro   21,05 euro
Vanaf 20 jaar Recreant 65,30 euro 46,75 euro   21,05 euro