Onze club van 100

De Club van 100 is een groep mensen die de club financieel een warm hart in de vorm van € 100,- toedraagt. Dat hoeven dus geen leden te zijn. Het kunnen ook ouders, grootouders, andere familieleden zijn. Maar ook mensen die Atletiek op eenvoudige wijze graag ondersteunen met als tegenprestatie het recht om in de Club van 100 opgenomen en genoemd te mogen worden.

Lees meer

Onze donateurs

Onder donateurs verstaat AV Hylas mensen die zonder verdere tegenprestatie minimaal € 25,- aan onze club overmaken. Hieronder rekenen we ook andere schenkingen of legaten van grotere bedragen.

Lees meer