Geen nieuwjaarsreceptie dit jaar.

Daarom wens ik, en de rest van het bestuur, langs deze weg alle leden, trainers, vrijwilligers en sponsoren een gelukkig, gezond en sportief 2021.

2020 was een vreemd jaar, een jaar waarin je je realiseerde dat vanzelfsprekende dingen niet meer vanzelfsprekend waren. Het begon op 13 maart met een lockdown 1 dag voor onze geplande clubcross. Dit betekende voor de jeugd ruim een maand niet trainen op de baan en voor de volwassenen ruim 2 maanden niet trainen in groepsverband. Daarna volgden nog diverse beperkingen waarbij, dankzij de maatregelen van ons coronateam, Jelle en Remco, en de inzet van de trainers, gelukkig doorgetraind kon worden. We konden in augustus/september gelukkig nog 3 baanwedstrijden organiseren. De jaarvergadering moest van juni naar september verplaatst worden; gelukkig mocht hij in de kantine gehouden worden. Ook hebben er 2 bestuurswisselingen plaats gevonden: Jos Metselaar moest in het begin van het jaar vanwege familieomstandigheden het penningmeesterschap aan Paul Biersteker overdragen en na de ledenvergadering nam het pas toegetreden bestuurslid Christiaan van de Bruinhorst de secretariswerkzaamheden van Remco Bruin over.

Ook een jaar waarin we van een lid, Johan de Jong en een oud-lid, Ron Peek, afscheid hebben moeten nemen.

Op 1 juli is het sportpark de Viaanse molen door de stichting Sportpark de Viaanse molen overgedragen aan Alkmaarsport, en kregen wij ons clubgebouw in erfpacht. Vanaf 1 juli huren wij de atletiekbaan dus van Alkmaarsport.

Dankzij de zeer actieve inzet van onze penningmeester is het gelukt een subsidiepotje voor groot onderhoud los te peuteren, het moest wel in 2020 besteed worden. Dit is gebruikt om de houten kozijnen aan de oost- en zuidkant van het clubgebouw, het verouderde alarmsysteem en de oude lekke container te vervangen. Ondanks de coronacrisis zijn er door vele mensen nog vele werkzaamheden verricht.

Laten we positief kijken naar 2021 en hopen dat we over een paar maanden weer normaal kunnen trainen en weer aan trimlopen en wedstrijden deel kunnen nemen. Echter, zoals het voor 2020 was, zal het misschien niet meer worden. Sta niet te veel stil bij de dingen die niet meer kunnen, maar geniet van de dingen die nog wel kunnen.

Theo van der Schaaf
Voorzitter AV Hylas

Nieuws Overzicht