Sponsor samenwerking

Het bestuur streeft naar een goede samenwerking met sponsors. Ze nodigt dan ook elk lid uit hieraan mee te denken.

Het bestuur denkt hierbij niet alleen aan de directe mogelijkheden:

  • Bekendheid geven op bijvoorbeeld onze locatie of op sportmarkten
  • Bekendheid geven op onze website, nieuwsbrief en andere digitale uitingen

maar ook aan gezamenlijke vereniging ondersteunende activiteiten zoals:

  • verzorgen van Hylas kleding en extra gelegenheden voor advies van schoenen
  • samenwerking om op onze locaties zaken van de grond te krijgen zoals gebeurd is rond de containers

De ideeënbus is wellicht de gemakkelijkste ingang maar een mail naar de voorzitter , de secretaris of de sponsoringbestuurder is ook prima.

Downloads:

Onze Sponsors Overzicht