Prestatiegerichte lopers

Onder prestatiegerichte lopers vallen de trainingsgroepen op de dinsdagavond en donderdag snelle recreanten en prestatielopers onder leiding van de LT-4 trainers Frans van der Gragt en Paul Biersteker.

Voor de prestatiegerichte lopers is er een doelstelling beschreven en is er een Jaarplan prestatielopers met een toelichting.

Het jaarplan heeft de vorm van een grafische weergave van verwachte omvang en intensiteit van de trainingen voor deze groep, aangevuld met een toelichting. Het is te beschouwen als een levend document wat zal betekenen dat het plan in de loop van het jaar aangepast zal kunnen worden. Zo zullen er wellicht wedstrijden toegevoegd worden.