Prestatiegerichte lopers

Onder prestatiegerichte lopers vallen de volgende trainingsgroepen:

Voor de prestatiegerichte lopers is er een doelstelling beschreven en zijn er een aantal jaarplannen.

Het jaarplan is te beschouwen als een levend document wat zal betekenen dat het plan in de loop van het jaar aangepast zal kunnen worden. Zo zullen er wellicht wedstrijden toegevoegd worden. Verder zal de lengte van de individueel benodigde basisvoorbereiding natuurlijk afhangen van de ontwikkeling in de hiervoor bedoelde algemene voorbereidingsperiode.